Graven in Suawoude

Enkele familiegraven in Suawoude zijn in 2022 opgeknapt. Het betreft onder meer het grafmonument van Daniël en Wytske van der Meulen achter de kerk, waarin ook de as van Bouwe en Annie (uit Australië) is bijgezet, en de graven van Daniël zijn grootouders Bouwe Daniëls van der Meulen en Grietje Aans Algra, voor de hoofdingang van de kerk. Bij hen zijn ook hun oudste zoon Daniël Bouwes en hun kleindochter Anna Aans van der Meulen begraven. De laatste overleed in 1918 aan de Spaanse griep.

Werk aan de Oostersingel

Na een lange tijd van stilte terug naar de website. Corona, wisseling van hardware en software en andere verplichtingen hebben mijn inzet elders gevraagd. Het is tijd om de website van berichten te voorzien. Op de foto een kijkje op de plaats waar dit gebeurt.

Dit deel van de Oostersingel waar de Karel Doormanstraat op uitkomt ligt tegenover de voormalige Prins Frederik Kazerne. Een gedenksteen herinnert aan 150 jaar Huzaren van Sytzama. In het gedenkjaar diende ik in dat regiment, nu al weer lang geleden.