Familie

Het gezin van Daniël en Wytske van der Meulen in 1923. De kinderen zijn van links naar rechts:  op de achterste rij Sijke (Zus), Aan (een tweeling), Jan (bij moeder op de arm), Daniël en Hieke; voor de tafel Bouwe, Trijntje (Niene), Griet en Anna Sijke (Anneke). 

Willem Wiegersma, Pietje Oegema en hun kinderen van links naar rechts Renske, Maaike, Aaltje, Douwe, Arnoldus, Bartele, Trijntje, Jeltje en Sjoukje Wiegersma